VARFÖR GÅ I TERAPI

Samtalsterapi hjälper dig i din personliga utveckling och i ditt växande som människa.
Livet är fullt av möjligheter, bara du blir medveten om dina egna resurser och din potential. Och kanske ännu viktigare, blir vän med det som står i vägen för dig.
Samtalsterapi hjälper dig att se dina egna behov och din egen vilja, men även dina begränsningar och rädslor. Du blir medveten om dina mönster, och även att du kan bryta dem.

Framförallt blir du medveten om hur bra du mår av att göra dina egna val och att ta ansvar för ditt eget liv. De händelser du tidigare gått igenom är din historik, som du kanske helst skulle vilja sudda ut. Det går tyvärr inte, men du kan få hjälp med att acceptera det som har hänt och därmed inte låta det hindra dig. Att acceptera något betyder inte att det som skett var rätt. Att lära känna dig själv innebär inte att det du tidigare kände eller upplevde var fel. Att göra nya upptäckter och se nya sidor av sig själv skapar möjlighet till utveckling och förändringsprocesser.

Om man inte går i terapi när man mår dåligt eller har problem i sitt liv med sina relationer*, så skapar man onödigt lidande. I terapin både bearbetar du dina känslor och tankar och lär dig ett nytt sätt att se och förhålla dig till det som händer i ditt liv. En process som kan ta månader att förändra kan med hjälp av en terapeut förändras på betydligt kortare tid.

(*Relationer = arbetskamrater, vänner, partner, föräldrar eller barn.)

Som terapeut arbetar jag naturligtvis alltid under sekretess.