SAMTALSTERAPI

Behöver du någon som ser och lyssnar på dig? Behöver du få förståelse för ditt liv och dina relationer? Behöver du förändra något? Behöver du få hjälp med att möta och hantera dina känslor? Behöver du ett empatiskt öra och ett förstående hjärta? Då är du välkommen till en integrativ terapi.
     

Varför mår människor psykiskt dåligt och har problem?

När ett problem uppstår eller vi går igenom en svår upplevelse tenderar vi att undvika de obehagliga känslorna som situationen medför. Vi förtränger det smärtsamma och skapar olika skydd/försvar mot smärtan och då kan olika spänningar uppstå i kroppen. Dessa blockerar energi-, blod-, och lymfflödet som i sin tur påverkar nervsystemet, hormonsystemet, immunförsvaret etc. Vi mår både fysiskt och psykiskt dåligt.

Dessa olika blockeringar börjar redan i barndomen och leder till att man ”lever” mer och mer i sin intellektuella värld och får sämre kontakt med sin kropp. I terapin arbetar vi med att möta dina tankar, känslor och kropp istället för att undvika.

Samtalsterapi

Det finns  många orsaker till att söka terapi
Kanske har du gått igenom en kris
Kanske får du inte balans och tiden att gå ihop
Kanske saknar du energi
Kanske funderar du på existentiella frågor som ...
Vem är jag?
Vad vill jag?
Vad hindrar mig?

Vad längtar jag efter?
Varför väcker vissa människor reaktioner hos mig?

Varför agerar jag som jag gör?

Något de flesta har gemensamt när de söker sig till samtalsterapi är en längtan efter någon slags förändring.  

Jag är utbildad Samtalsterapeut via                                                             Pris 495 kr/tim

 
Jag tar inte emot klienter med allvarlig psykiskt ohälsa. Har tystnadsplikt och följer sekretesslagen.