Personlig livs- & arbetsutveckling / MENTAL TRÄNING

 

Webbkurs: STARK - FRI & HANDLINGSKRAFTIG

Längtar du efter förändring?

Behöver du stanna upp och reflektera över vad du vill, vem du är och var du befinner dig i livet?

NU är det dax att ta tag i situationen, öka din motivation och sätta igång

 

Frigör din kraft ! Lev det liv du själv önskar! Livet är nu!

  

VAD VILL DU FÖRÄNDRA?  VAD DRÖMMER DU OM?

     

       Att få vardagspuzzlet att gå ihop? En hus på landet? Naturupplevelser?

        Nya relationer? Frigöra dig från relationer?

        En ny stad? Ett annat land? En ny karriär?

        Möjlighet att fritt få planera din arbetstid? Bostad vid havet?

        Bättre hälsa? Mera fritid? Egen personlig utveckling?

        Vill du ha en spännande karriär ... eller egen business?        


VÅGA TA KLIVET MOT EN FÖRÄNDRING I DITT LIV?

Coaching – Stärk ditt inre ledarskap - Hitta nya vägar

I sportens värld har coachen länge varit en självklarhet. Utövaren når med coachens hjälp sina mål. Idag har coachen också en naturlig plats både inom företagsvärlden och i privata sammanhang. Coachens roll är att ge dig stöd i förändringsprocessen för att nå dina egna mål i vardagen och livet. Förändringar kräver kraft och mod och i dessa situationer kan vi alla behöva ett "bollplank", mentor eller personlig coach.

Coachingprocessen fungerar som stöd, hjälp och struktur då du själv sätter dina mål och hittar dina vägar i livet, såväl privat som i arbetssituationen. Du får verktyg för att skapa den förändring du längtar efter med hjälp av din egen potential, kreativitet och vilja. Din målsättning kan gälla såväl mindre som större förändringar i livet. Tillsammans med mig får du möjlighet att sortera dina tankar och känslor. I processen möter du både dina drivkrafter och hinder och upptäcker vad som styr dina val i vardagen. Målet är att vända dina hinder till möjligheter och utveckling. Det är genom denna process som du frigör kraft och utvecklas som människa. Din egen vision och målsättning skapar under processen ett fokus som i kombination med ditt eget engagemang och dina aktiviteter skapar din förändring.   

  

Att stanna upp och reflektera -  kan betyda mycket för framtiden

   Jag arbetar även med inslag av meditation/mindfulness

 

Coaching via internet -  där du befinner dig

Med dagens tekniska utveckling är det enkelt att mötas och samtala via internet. Du kan då  arbeta med processen var du än befinner dig och i den miljö du själv önskar. 

                     

 

ANMÄL INTRESSSE FÖR EN KONTAKT MED MIG  via formuläret under fliken  -  KONTAKT

BRA ATT VETA

Programmet  innehåller 8 coachsamtal

Steg 1 Inledande presentation - 30 min                

Steg 2 Nuläge - Känner du motivation? Vilken livskvalité har du? - 60 min

Steg 3 Dina resurser - Egenskaper, kompetens och erfarenhet  - 60 min 

Steg 4 Dina värderingar, intressen och motivation - 60 min

Steg 5 Personlig vision och framtidsdrömmar - 60 min

Steg 6 Målsättning - 60 min

Steg 7 Din Handlingsplan - 60 min

Steg 8. Uppföljning - 30 min

Möjlighet till utökad uppföljning efter programmet.

Pris 1 495 kr inkl moms

Jag är certifierad (EMCC) Coach - Senior Practitioner nivå och följer EMCC etiska regler.