PERSONALUTVECKLING MED FOKUS PÅ MÄNNISKAN

Personlig Coach och effektivt verktygspaket

 

FRAMGÅNGSRIKA ORGANISATIONER FRIGÖR PERSONALENS KRAFT!

Företags behov kan se olika ut. Kanske handlar det om att öka motivationen, utveckla verksamheten, behålla kompetens, kompetensutveckla, målfokusera, eller kanske skapa en ökad kommunikation och tydlighet. Kanske vill man att företaget ska betraktas som en attraktiv arbetsgivare med en arbetsmiljö där människor trivs och får möjlighet att utvecklas.

 

FRISKVÅRD - livs & karriärutveckling

Det bästa en arbetsgivare kan göra både för medarbetare och företag är att ge sina medarbetare chansen att utvecklas som människor och hitta nya vägar i livet såväl professionellt som privat. Om företagets medarbetare mår bra och känner att de har förutsättningar för att utvecklas, då skapas även förutsättningar för att öka kraft och resultat i organisationen. Som arbetsgivare har du möjlighet att stärka dina medarbetarnas inre ledarskap genom att ge dem grundläggande verktyg. I mitt arbete som coach erbjuder jag verktyg för utvecklingsprocesser. Arbetet under processen ger deltagaren större självinsikt och skapar utrymme för reflektion och tankar kring önskvärd förändring. Den coachande processen är aktiv och målinriktad och skiljer sig från en terapeutiska process. I en terapeutisk process ligger fokus på att möta obearbetade känslor och hinder som är i vägen för vår utvecklingsprocess.

DET INRE LEDARSKAPET

Under våra coachmöten arbetar vi med det inre ledarskapet. Tillsammans fokuserar vi mot mål, för att skapa den utveckling och förändring deltagaren önskar. Deltagaren får möjlighet att sortera sina tankar och känslor, bli medveten om de största drivkrafterna och vad det är som styr hans/hennes val i livet och arbetslivet. Framförallt ges möjlighet till reflektion, att se situationer från andra synvinklar, och att skapa mod för att ta nya steg i önskvärd riktning. För att omsätta kunskap till handling används deltagarens egen potential och handlingskraft.                                            

ARBETA DÄR DU BEFINNER DIG

Dagens tekniska utveckling gör det enkelt att mötas och samtala via internet. Deltagaren kan då arbeta med processen var han/hon än befinner sig. Det gör det också möjligt för deltagaren att själv välja en miljö som känns bekväm vid våra samtal.

BOKA EN PLATS REDAN IDAG - ANMÄL INTRESSSE i formuläret under fliken -  KONTAKT

BRA ATT VETA

Programmet varar under 2 månader - Personlig coaching - 8 samtal       

Steg 1 Inledande presentation - 30 min                            Steg 2 Nuläge - 60 min

Steg 3 Värderingar & drivkrafter - 60 min                         Steg 4 Resurser - 60 min

Steg 5 Framtidsvision - 60 min                                        Steg 6 Målsättning - 60 min

Steg 7 Handlingsplan - 60 min                                        Steg 8 Uppföljning - 30 min

Möjlighet till utökad uppföljning efter programmet via email.

Investeringskostnad 2 995 kr/person exkl moms.
Investeringskostnad inkl Personlig karriär- & drivkraftsprofil 4 990 kr exkl moms

   Jag är certifierad (EMCC) Coach - Senior Practitioner nivå och följer EMCC etiska regler.