HUR och VAR arbetar jag

Jag arbetar platsoberoende där jag och mina kunder befinner sig. Vissa delar av året arbetar jag från Skåne. Andra delar av året befinner jag mig i Turkiet, där solen, havet och bergen ger mig energi och glädje. Främst träffar jag mina kunder genom personliga videomöten via internet, vilket ger flexibla möjligheter för både mig och mina kunder.

Marie Persson

Jag är en utvecklingsorienterad humanist med lång erfarenhet inom offentlig förvaltning, näringslivet och som egen företagare av  Business & Human sedan 2004.
Brinner för att ge stöd, inspiration och handlingskraft till människor i förändringsprocesser och personlig utveckling.
Har genom åren arbetat i olika rollfunktioner inom ekonomi/administration - organisationsutveckling - arbetsmarknadstjänster - individ- & gruppcoaching.
Mina tidigare rollfunktioner och mina utbildningar hittar du på LinkedIn

 

Min historia och vision

Drömmen om en inre och yttre frihet

För många år sedan upplevde jag en svår period i mitt liv. Mycket personlig sorg upptog min energi och kraft. Sorgen påverkade starkt både min kraft och min hälsa. Jag beslutade mig då för att förändra både min arbetssituation, mitt boende, min hälsa och delvis även mina relationer. Stora förändringar kräver både kraft och mod. Kraft för att orka fokusera på förändringen och mod för att våga välja bort saker och personer som tar energi i förändringsprocessen. Jag sökte vid tillfället både verktyg och en strategi eller metod som kunde stödja mig genom mitt förändringsarbete. Jag fann det jag med stor fokus sökte efter.  Idag har jag sedan många år tillbaka arbetat med personlig utveckling som livs- & arbetscoach och som terapeut. Mina kunder har efter utvärdering beskrivit att de har haft stor hjälp och stöd av de verktyg och den metodik jag använder mig av i mitt arbete.

För att genomföra förändringsprocesser krävs ett inre ledarskap, en stark vilja att våga gå emot omvärldens försök att hålla oss kvar i invanda hjulspår. Under denna process kan vi alla behöva en coach, "bollplank". eller mentor. När man väl fått "flow" i sitt nya tänk, och målmedvetet kan fokusera på förändringsprocessen, skapas både en inre och yttre frihet. Just denna frihet har alltid varit ett av mina största mål i livet.

Frihet, glädje och tillit till livet, och till den egna förmågan till handlingskraft, har alltid varit starka ledord i mitt arbete och livet. Sedan många år tillbaka har jag  erfarenhet av både egna och andra människors personliga förändringsprocesser. Min målsättning idag är att coacha och hjälpa andra människor då de behöver stöd för att gå vidare i livet genom förändring och utveckling.