Framtidens profilinstrument

KARRIÄRMODELLEN™

  • En av världens främsta internationella karriärmodeller
  • Metodiken använd på över 1 miljon medarbetare i över 50 länder.
  • Baserad på 40 års forskning
  • Kan användas för alla individer
 

Vad är egentligen en framgångsrik karriär?

Människors åsikter går vitt isär vad gäller exempelvis hur länge man vill stanna inom ett och samma arbetsområde, eller i vilken riktning man vill att karriären utvecklas. Detta får effekter på vad man engageras av och när man presterar som bäst.

Vilka är dina starkaste drivkrafter?

Har du starka drivkrafter inom ditt nuvarande arbetsområde?

Arbetar du kanske inom ett arbetsområde, eller en organisation, där dina drivkrafter och kompetenser inte kommer till sin rätt?

Ibland söker vi människor oss till arbetsområden som faktiskt inte är direkt självvalda. Vi har helt enkelt låtit oss styras av omvärlden, då vi sökt oss till en viss arbetssituation. Kanske funderar du nu på en ny inriktning i arbetslivet?

Karriärprofil/rapport används för att identifiera din primära karriärinriktning och drivkrafter och för att identifiera skillnaden mellan hur du definierar framgång och vad du verkligen motiveras av.

Människor är olika avseende hur mycket varje karriärinriktning beskriver deras uppfattning om vad som är en ideal karriärutveckling och i hur mycket deras drivkrafter passar var och en av karriärinriktningarna.

En karriärprofil/rapport ger dig en klarare uppfattning om dina drivkrafter, och vilken övergripande inriktning som kan vara lämplig för just dig. Karriärprofilen/rapporten återkopplas genom en muntlig information och ett samtal med mig.

Jag är certifierad och licensierad coach i KARRIÄRMODELLEN™ av                      Pris 1 995 (exkl moms)


Läs mer:

Dagens industri Richard Larsson Decision Dynamics (pdf)

Tidningen PS. Din karriärprofil Decision Dynamics (pdf)

Personal & Ledarskap en intervjuartikel (pdf)